Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Energikilder

Energikildene angir hvor energien som omskapes til varme kommer fra. I naturen er selvsagt solen vår viktigste kilde, men når det kommer til omgjøring av energi til oppvarming i boliger, finnes mange ulike kilder og metoder for å nyttiggjøre seg varmen.


Varmepumpe
Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Energi fra naturen utnyttes til å varme opp boliger og vann.
 

Hvordan fungerer en varmepumpe

Hvordan velge riktig varmepumpe

Fjernvarme
Et fjernvarmeanlegg fungerer som et sentralvarmeanlegg. For å varme opp vannet henter det varme fra ulike energikilder, for eksempel overskuddsvarme og søppelforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass. Varmen leveres som varmt vann gjennom isolerte rør, helt frem til bygningene som skal varmes opp. Slik fungerer fjernvarme

Biobrensel
Biobrensel er biologisk materiale som brukes til å lage varme og energi. Ved, skogflis, pellets, avfall og halm er eksempel på biologisk materiale som kan bli til varme.

Slik fungerer biobrensel

Solvarme
Via solfangere festet på boligens tak hentes varmen fra sola inn til boligen og omgjøres til varmt vann. Dette vannet distribueres via et vannbårent oppvarmingssystem. Slik fungerer solvarme

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?