Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Illustrasjonsbilde Fjernvarme

Fjernvarme - Hva er det?

Fjernvarmeanlegg kan levere energi til en hel by.

Et fjernvarmeanlegg fungerer som et sentralvarmeanlegg. Anlegget forsyner en bydel eller flere bygg med energi til vann og oppvarming. Fjernvarmen kommer fra ulike energikilder. Eksempler på dette er overskuddsvarme og avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass.

Hvordan fungerer fjernvarme?
Energien fra et fjernvarmeanlegg distribueres som varmt vann gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte sammen med telelinjer og strømkabler. 

I boligen installeres en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til byggets varmeanlegg. Varmen spres i bygget ved hjelp av et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg. Du styrer selv innetemperaturen med termostater, og forbruket registreres med energimålere, akkurat som elektrisitet.

Fjernvarme er ikke for alle
Å koble seg på et fjernvarmeanlegg avhenger av at det bygget ut en slik løsning der du bor. Kontakt kommunen for å finne ut om det er planlagt fjernvarmetrase i ditt nærområde.

Nærvarme
Større byggfellesskap, for eksempel borettslag, industriområder og lignende,  som befinner seg utenfor eksisterende og planlagte fjernvarmetraseer bør vurdere å etablere mindre varmesentraler knyttet til et nærvarmenett . Finnes det allerede andre bygg i nærheten med vannbåren varme er det ofte lønnsomt å etablere nærvarmenett. Nærvarmenettets varmekilde kan for eksempel være en oppvarmingssentral, fyr,  basert på flis, briketter eller pellets. Et annet alternativ er en varmepumpeløsning som henter varme fra luft, berg eller vann

Les mer om fjernvarme hos Norsk Fjernvarme.

Kilder:
Oljefri.no
Fjernvarme.no

Andre spørsmål om vannbåren varme? Les vår artikkelsamling.

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?