Verktøylinje

Del på:

Søk

Du er her:

Illustrasjonsbilde Vedlikehold rør-i-rør

Rør-i-rør system

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven stiller krav om at rør og deler skal kunne skiftes ut og at alle vanninnstallasjoner skal være sikret mot lekkasjer. Et rør-i-rør system er en nyttig løsning for å tilfredsstille disse kravene. Hvordan fungerer et slikt system og hva må du selv følge med på?

Slik fungerer det
En rørføring i rør-i-rør system består av et indre- og et ytre rør, samt et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og det ytre røret omslutter så dette. Dersom det indre røret blir skadet, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og man unngår vannskader.

Ved eventuelle lekkasjer på et rør-i-rør system skal lekkasjevann ledes ut av fordelerskapet og il sluk. Det er også en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som stenger vanntilførselen. Det indre røret skal også være mulig å skifte ut uten at vegger eller ytre rør må brytes opp.

Hva må du gjøre selv?
Alle rørføringer ender i et fordelerskap på veggen. Her ligger rørene til alle boligens tappesteder samlet. Det er dette du må holde øye med. Inspiser skapet med jevne mellomrom, vannsøl her vitner om lekkasjer inne i veggen. Oppdager du vann skal du straks stenge ventilene i skapet og kontakte rørlegger så snart som mulig.

 

Finn en skikkelig rørlegger nær deg!

På jakt etter en skikkelig rørlegger?
Her kan du søke blant Rørentreprenørene Norges over 670 medlemsbedrifter.
Finner du ikke ønsket bedrift, begrens søket til fylke eller firmanavn.  
Hvordan velge riktig rørlegger?